Tillkännagivande

Organ: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 54-61, 63-75

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-04-08
Datum då anslag tas ner: 2021-04-30

Sekreterare: Mikaela Johansson