Tillkännagivande

Organ: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 77-101

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-05-14
Datum då anslag tas ner: 2021-06-05

Sekreterare: Mikaela Johansson