Tillkännagivande

Organ: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 103-113, §§ 115-126

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-06-10
Datum då anslag tas ner: 2021-07-02

Sekreterare: Mikaela Johansson