Tillkännagivande

Organ: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 127-146

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-07-16
Datum då anslag tas ner: 2021-08-07

Sekreterare: Mikaela Johansson