Tillkännagivande

Organ: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 147-166

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-09-10
Datum då anslag tas ner: 2021-10-02

Sekreterare: Arasteh Heinemann