Tillkännagivande

Organ: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 167-186

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-10-14
Datum då anslag tas ner: 2021-11-05

Sekreterare: Mikaela Johansson