Tillkännagivande

Organ: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §195

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-11-04
Datum då anslag tas ner: 2021-11-26

Sekreterare: Arasteh Heinemann