Tillkännagivande

Organ: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 221

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-11-29
Datum då anslag tas ner: 2021-12-21

Sekreterare: Mikaela Johansson