Tillkännagivande

Organ: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 258

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-12-27
Datum då anslag tas ner: 2022-01-18

Sekreterare: Mikaela Johansson