Tillkännagivande

Organ: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 232-239, 248-257, 259-265

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-01-05
Datum då anslag tas ner: 2022-01-27

Sekreterare: Mikaela Johansson