Tillkännagivande

Organ: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-20

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-02-14
Datum då anslag tas ner: 2022-03-08

Sekreterare: Mikaela Johansson