Tillkännagivande

Organ: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 21-32, 35-42

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-03-08
Datum då anslag tas ner: 2022-03-30

Sekreterare: Mikaela Johansson