Tillkännagivande

Organ: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 51

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-03-28
Datum då anslag tas ner: 2022-04-19

Sekreterare: Mikaela Johansson