Tillkännagivande

Organ: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 43-62

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-04-08
Datum då anslag tas ner: 2022-04-30

Sekreterare: Mikaela Johansson