Tillkännagivande

Organ: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 63-84

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-05-04
Datum då anslag tas ner: 2022-05-26

Sekreterare: Mikaela Johansson