Tillkännagivande

Organ: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 85-98, 101-109

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-06-07
Datum då anslag tas ner: 2022-06-29

Sekreterare: Mikaela Johansson