Tillkännagivande

Organ: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 110-132

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-07-11
Datum då anslag tas ner: 2022-08-02

Sekreterare: Arasteh Heinemann