Tillkännagivande

Organ: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 133-141,144-148

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-09-15
Datum då anslag tas ner: 2022-10-07

Sekreterare: Mikaela Johansson