Tillkännagivande

Organ: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 149-161

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-10-13
Datum då anslag tas ner: 2022-11-04

Sekreterare: Mikaela Johansson