Tillkännagivande

Organ: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 189-219

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-01-05
Datum då anslag tas ner: 2023-01-27

Sekreterare: Mikaela Johansson