Tillkännagivande

Organ: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 22-34

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-03-07
Datum då anslag tas ner: 2023-03-29

Sekreterare: Mikaela Johansson