Tillkännagivande

Organ: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 35-53

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-04-11
Datum då anslag tas ner: 2023-05-03

Sekreterare: Arasteh Heinemann