Tillkännagivande

Organ: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 61, § 64

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-05-02
Datum då anslag tas ner: 2023-05-24

Sekreterare: Mikaela Johansson