Tillkännagivande

Organ: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 54-60, 62-63, 65-71

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-05-12
Datum då anslag tas ner: 2023-06-03

Sekreterare: Mikaela Johansson