Tillkännagivande

Organ: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 72-84

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-06-08
Datum då anslag tas ner: 2023-06-30

Sekreterare: Mikaela Johansson