Tillkännagivande

Organ: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 93

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-06-21
Datum då anslag tas ner: 2023-07-13

Sekreterare: Mikaela Johansson