Tillkännagivande

Organ: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 93-105

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-05-21
Datum då anslag tas ner: 2020-06-12

Sekreterare: Arasteh Heinemann