Tillkännagivande

Organ: Kulturnämnden arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 121-134

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-08-27
Datum då anslag tas ner: 2020-09-18

Sekreterare: Arasteh Heinemann