Tillkännagivande

Organ: Kulturnämnden arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 1-30

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-02-07
Datum då anslag tas ner: 2021-03-01

Sekreterare: Arasteh Heinemann