Tillkännagivande

Organ: Kulturnämnden arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 149-150--152-166

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-09-07
Datum då anslag tas ner: 2021-09-29

Sekreterare: Arasteh Heinemann