Tillkännagivande

Organ: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 162-184

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-12-14
Datum då anslag tas ner: 2023-01-05

Sekreterare: Mikaela Johansson