Tillkännagivande

Organ: Kulturnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §151

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-08-16
Datum då anslag tas ner: 2021-09-07

Sekreterare: Arasteh Heinemann