Tillkännagivande

Organ: Kulturnämndensarbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 106-120

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-07-01
Datum då anslag tas ner: 2020-07-23

Sekreterare: Arasteh Heinemann