Tillkännagivande

Organ: Kulturnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 121-144

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-10-24
Datum då anslag tas ner: 2019-11-15

Sekreterare: Mikaela Johansson