Tillkännagivande

Organ: Kulturnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-5

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-01-16
Datum då anslag tas ner: 2019-02-07

Sekreterare: Mikaela Johansson