Tillkännagivande

Organ: Kulturnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-34

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-01-30
Datum då anslag tas ner: 2020-02-21

Sekreterare: Mikaela Johansson