Tillkännagivande

Organ: Kulturnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 6 - 10

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-02-25
Datum då anslag tas ner: 2019-03-19

Sekreterare: Mikaela Johansson