Tillkännagivande

Organ: Kulturnämnden arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 11-31

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-03-21
Datum då anslag tas ner: 2019-04-12

Sekreterare: Mikaela Johansson