Tillkännagivande

Organ: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 52-65

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-05-23
Datum då anslag tas ner: 2019-06-14

Sekreterare: Mikaela Johansson