Tillkännagivande

Organ: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 80-92

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-04-22
Datum då anslag tas ner: 2020-05-14

Sekreterare: Arasteh Heinemann