Tillkännagivande

Organ: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 165-183

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-11-20
Datum då anslag tas ner: 2020-12-12

Sekreterare: Arasteh Heinemann