Tillkännagivande

Organ: Kulturnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-20

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-01-26
Datum då anslag tas ner: 2022-02-17

Sekreterare: Mikaela Johansson