Tillkännagivande

Organ: Kulturnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 31-53

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-02-26
Datum då anslag tas ner: 2021-03-20

Sekreterare: Arasteh Heinemann