Tillkännagivande

Organ: Kulturnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§75-78

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-04-08
Datum då anslag tas ner: 2021-04-30

Sekreterare: Mikaela Johansson