Tillkännagivande

Organ: Kulturnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 107-130

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-05-26
Datum då anslag tas ner: 2021-06-17

Sekreterare: Lenny Hallgren