Tillkännagivande

Organ: Kulturnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 167-181

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-09-23
Datum då anslag tas ner: 2021-10-15

Sekreterare: Mikaela Johansson