Tillkännagivande

Organ: Kulturnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 182-200

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-10-28
Datum då anslag tas ner: 2021-11-19

Sekreterare: Mikaela Johansson