Tillkännagivande

Organ: Kulturnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 201-222

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-11-23
Datum då anslag tas ner: 2021-12-15

Sekreterare: Mikaela Johansson