Tillkännagivande

Organ: Kulturnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 223-246

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-12-22
Datum då anslag tas ner: 2022-01-13

Sekreterare: Mikaela Johansson