Tillkännagivande

Organ: Kulturnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 22-42

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-02-25
Datum då anslag tas ner: 2022-03-19

Sekreterare: Mikaela Johansson